Osaavaa 3D-mallinnusta

Idean konkretisoiminen 3D-mallinnuksen kautta on nopeaa, edullista ja toimivaa. Mallinnetun esityskuvan avulla nähdään, miltä suunniteltava tuote tulee näyttämään valmiina.

Mallikappaleet ja tuotekuvat

Mallinnettuihin tuoteideoihin on helppo tehdä haluttuja muutoksia. 3D-tiedoston avulla on mahdollista valmistaa suoraan mallikappaleen itse tuotteesta. Mallinnustekniikan kautta toteutetuista esityskuvista saa lisäksi helposti tuotekuvia, jos tuotetta halutaan jälleenmyydä tai esitellä eteenpäin.